14. Dušan Zahoranský

  • česky
  • english

Drutěva

Od roku 1950 sídlí V Dělnické ulici poblíž Libeňského mostu družstvo dílen a služeb zaměstnávající zdravotně postižené občany "DRUTĚVA". K tomuto objevu a následnému navázání komunikace s družstvem, přivedl autora zájem o dělnický charakter dolních Holešovic, založený na industriální historii této lokality. Jeho instalace formálně rozvíjející linii zábradlí před Drutěvou tvoří symbolický „stánek“ – výstavní prostor, v němž se ukazuje práce lidí, kteří jsou s dílnami a tím i se zdejším místem spjati často desítky let.

Drutěva

Since 1950, "DRUTĚVA", a cooperative of workshops and services employing disabled citizens, has been located in Dělnická Street near the Libeň Bridge. The artist was led to the discovery and subsequent communication with the cooperative by his interest in the working-class character of lower Holešovice, based on the industrial history of the area. His installation, formally developing the line of the railing in front of Drutěva, forms a symbolic "stand" – an exhibition space in which the work is shown of people who have been associated with the workshops and thus with the site for decades.

14. Dušan Zahoranský

  • česky
  • english

Drutěva

Od roku 1950 sídlí V Dělnické ulici poblíž Libeňského mostu družstvo dílen a služeb zaměstnávající zdravotně postižené občany "DRUTĚVA". K tomuto objevu a následnému navázání komunikace s družstvem, přivedl autora zájem o dělnický charakter dolních Holešovic, založený na industriální historii této lokality. Jeho instalace formálně rozvíjející linii zábradlí před Drutěvou tvoří symbolický „stánek“ – výstavní prostor, v němž se ukazuje práce lidí, kteří jsou s dílnami a tím i se zdejším místem spjati často desítky let.

Drutěva

Since 1950, "DRUTĚVA", a cooperative of workshops and services employing disabled citizens, has been located in Dělnická Street near the Libeň Bridge. The artist was led to the discovery and subsequent communication with the cooperative by his interest in the working-class character of lower Holešovice, based on the industrial history of the area. His installation, formally developing the line of the railing in front of Drutěva, forms a symbolic "stand" – an exhibition space in which the work is shown of people who have been associated with the workshops and thus with the site for decades.