4. Darina Alster

  • česky
  • english

Body of the History / Remembrance

Podobně jako ve své předchozí tvorbě využívá autorka nové formy skupinové performance s inscenovanými prvky k interpretaci určitých aspektů současného světa. Několikahodinové výpravné představení proběhne za účasti minimálně desítky umělců-performerů, kteří budou vlastními těly interpretovat historická fakta i osobní příběhy a vzpomínky obyvatel Prahy 6 ve vrstevnaté koláži. Záznam performance, pořízený kamerami umístěnými na tělech všech účinkujících, je v tomto případě nedílnou součástí díla a bude prezentován po dobu festivalu ve formě projekce na vnější stěně budovy Národní technické knihovny.

Body of the History / Remembrance

As in her previous work, the artist uses a group performance with staged elements to interpret certain aspects of the contemporary world. A several-hour-long performance in impressive settings will take place with the participation of at least a dozen performers who will use their own bodies to interpret historical facts and personal stories and memories of the inhabitants of Prague 6 in a layered collage. In this case, a recording of the performance, taken by cameras placed on the bodies of all the performers, will be an inseparable part of the work and will be presented throughout the festival in the form of a projection on the outer wall of the National Technical Library building.

4. Darina Alster

  • česky
  • english

Body of the History / Remembrance

Podobně jako ve své předchozí tvorbě využívá autorka nové formy skupinové performance s inscenovanými prvky k interpretaci určitých aspektů současného světa. Několikahodinové výpravné představení proběhne za účasti minimálně desítky umělců-performerů, kteří budou vlastními těly interpretovat historická fakta i osobní příběhy a vzpomínky obyvatel Prahy 6 ve vrstevnaté koláži. Záznam performance, pořízený kamerami umístěnými na tělech všech účinkujících, je v tomto případě nedílnou součástí díla a bude prezentován po dobu festivalu ve formě projekce na vnější stěně budovy Národní technické knihovny.

Body of the History / Remembrance

As in her previous work, the artist uses a group performance with staged elements to interpret certain aspects of the contemporary world. A several-hour-long performance in impressive settings will take place with the participation of at least a dozen performers who will use their own bodies to interpret historical facts and personal stories and memories of the inhabitants of Prague 6 in a layered collage. In this case, a recording of the performance, taken by cameras placed on the bodies of all the performers, will be an inseparable part of the work and will be presented throughout the festival in the form of a projection on the outer wall of the National Technical Library building.