16.06.—01.10. 2020

Sídliště Vlasta, P-10

  • Black YouTube Icon
  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon

[VRSTVY

        HISTORIE]

Festival m3 je založen na interakci současného umění ve veřejném prostoru
a zajímavého prostředí, které je každý rok záměrně voleno v jiné lokalitě naprosto odlišného charakteru. Kurátoři ročníku 2020 Marcel Fišer a Pavel Vančát si vybrali jako hlavní téma historicitu vrstev veřejného prostoru
a otázku jejich smysluplné aktualizace.

 

Jako ideální lokalita pro takový záměr se ukázala uzavřená forma sídliště, po roce 1989 globálně odmítnuta bez hlubší analýzy jejich výhod i negativ.
Až v posledních letech vlna odborného zájmu vyvrcholila dvěma velkými výstavami v Uměleckoprůmyslovém muzeu a v Moravské galerii v Brně, jež převážně negativní pohled korigovaly. Se sídlišti těsně souvisí i problematika umění ve veřejném prostoru socialistické éry, které bude výstavou zčásti tematizováno.

 

Z několika lokalit, které připadaly v úvahu, nakonec kurátoři zvolili sídliště Vlasta v Praze-Vršovicích (a jeho širší okolí). To v sobě z pohledu festivalu spojuje několik kvalit. Jde o dobře dostupný, architektonicky kvalitní a svým vymezením velmi kompaktní prostor se zajímavou historií. Vzniklo na počátku normalizace pro vojáky z povolání, přesídlené z Milovic, kam byla po okupaci 1968 dislokována sovětská armáda. Není proto náhodou, že výzdobu uměleckými díly zajišťovalo Armádní výtvarné studio, konkrétně jeho dva čelní reprezentanti Vendelín Zdrůbecký (figurální plastika) a Radomír Kolář (mozaiky); studio zde údajně dokonce mělo své sídlo.


Sídliště se nachází na rozhraní několika různorodých historických celků, do nichž může festival expandovat, ať už jsou to Vršovice jako historická prvorepubliková residenční čtvrť, průmyslový komplex Kooh-i-noor s bohatou kulturní tradicí, spojenou především se jmény Waldes a Kupka, kulturní dům Eden v těsném sousedství, pocházející opět z období normalizace a dnes zavřený, nebo nedaleké obchodní centrum Eden z nedávné doby, zaměnitelné s mnoha jinými a samozřejmě zcela bez veřejného umění.

Kurátoři: Marcel Fišer + Pavel Vančát

 

VERNISÁŽE

16.06. | 18:00 Centrum architektury
a městského plánování (C.A.M.P.),
Vyšehradská 51, Praha 2

17.06. | 17:00 P-10 sídliště Vlasta-
KD Eden,
Kazašská 1425/8, Vršovice
(17:30 Komentovaná prohlídka
s kurátory)

17.06. | 18:30
Markéta Othová, vernisáž
v galerii ProLuka 19:00 DJ Aid Kid, KD Eden

ČERVEN

*Změna programu vyhrazena!

13.06. | 10:00
Nela Keroušová [Floratorium] Kultura
a Agrikultura - Výsadba jedlých dřevin /1.část

22.06. | 18:00 Tereza Bonaventurová, Artmat - Jak fotit město? Procházka po Vršovicích
s fotografickým workshopem

24.06. | 18:30 Představení soutěže o sochu J. Chalupeckého - debata na téma socha ve veřejném prostoru, Úřad MČ Praha 10 – Středisko územního rozvoje Prahy 10  – Budova B, Vršovická 68, Praha 10

30.06. | 16:00 Performance Philip Topolovac
(Kazašská 1425/8,
Praha 10
Vršovice)

ČERVENEC

Dílna – otevřená dílna s libovolným časem příchodu a odchodu | Workshop – fixní dvouhodinový program | Cena dílny nebo workshopu je 250 Kč/os

*Změna programu vyhrazena!

04.07. | sobota

| workshop
lektorka Šárka (děti nad 10 let), název: Znovu, ale poprvé

Znovu objevujme a nechme se inspirovat prostory Vršovického sídliště Vlasta, jenž je
i hlavním dějištěm festivalu. Vraťme se zpět v čase a pomocí fotografie sídliště opět postavme
a vdechněme Vlastě nový život! S dětmi nejdříve projdeme určenou trasu, při které fotograficky zaznamenáme nejen prostory sídliště, ale i sochařská díla jednotlivých umělců. Posléze budou mít účastníci workshopu příležitost, vybrané fotografie vytisknout a následně s nimi vytvořit  plošné, či prostorové koláže s možností zasazení jejich díla do skupinové práce všech zůčatněných.

14:00 setkání s lektorkou před vstupem do muzea

14:00-15:00 fotografická procházka na sídlišti Vlasta

15:00-16:00 tvorba v sále Waldesova muzea

vlastní digitální fotoaparát  ( nebo mobilní telefony ) s sebou

09.07. | čtvrtek

| workshop  lektorka Šárka (děti nad 10 let), název: Znovu, ale poprvé

Prozkoumejte komunikaci umění a prostoru formou sítotisku a dalších tiskových technik, které na vás v rámci workshopu Znovu, ale poprvé budou čekat. Díky tiskovým technikam vám bude propůjčen zcela nový způsob uchopení sídlištního prostoru. Co jsme chápali jako uzavřené
a skličující, nudné, či ohrané, nebo opakující se, nám bude nyní sloužit jako platforma pro samotné tvoření. Z workshopu budete tedy odcházet obohaceni nejen zajímavým zážitkem, ale
i s vlastním dílem.

zázemí Městský úřad Praha 10 - Středisko územního rozvoje 

otevření dílny s lektorkou od 14:00 do 16:00

15.07. | středa

| dílna
lektorka Kristýna
(děti do 15 let), název: Historii tvořím teď. . teď. .

Budeme kreslit, lepit stříhat, kolážovat, kolorovat , modelovat z papíru  a především imaginovat. Velké černobílé fotografie s městským zátiším,budou čekat na vaše nápady, jak se dají městská zátiší prakticky i umělecky pozvednout. Návštěvníci budou navrhovat sochy a urbanistické úpravy existujících prostorů podle vlastního vidění světa. Společně tak propojíme vrstvy času již existujícího místa s pohledem na možnou budoucí proměnu. Vzniklé vizualizace a urbanistické prostorové modely vašich uměleckých zásahů do vize města, budou veřejně prezentovány.

zázemí Městský úřad Praha 10 - Středisko územního rozvoje

otevření dílny s lektorkou od 14:00 do 18:00

25.07. | sobota

| dílna

lektorka Kristýna
(děti do 15 let), název: Historii tvořím teď. .
teď. .

Budeme kreslit, lepit stříhat, kolážovat, kolorovat , modelovat z papíru  a především imaginovat. Velké černobílé fotografie s městským zátiším,budou čekat na vaše nápady, jak se dají městská zátiší prakticky i umělecky pozvednout. Návštěvníci budou navrhovat sochy a urbanistické úpravy existujících prostorů podle vlastního vidění světa. Společně tak propojíme vrstvy času již existujícího místa s pohledem na možnou budoucí proměnu. Vzniklé vizualizace a urbanistické prostorové modely vašich uměleckých zásahů do vize města, budou veřejně prezentovány.

zázemí Waldesovo muzeum malý sál

otevření dílny s lektorkou od 14:00 do 16:00

 

!DÍLNA JE MOMENTÁLNĚ ZRUŠENA A PŘESUNUTA NA ZÁŘÍ!

22.07. | 18:00 procházka po sídlišti Vlasta s Hanou Řepkovou "Soubor Vlasta v kontextu českých 

a středoevropských sídlišť

Procházka s Hankou Řepkovou se zaměří jak na mizející architektonické, tak na nepomíjející urbanistické a výtvarné hodnoty souboru a zformuluje doporučení směru, kterým by se měla ubírat jeho modernizace. Dozvíme se, v čem se liší realizace od projektu, co má Vlasta společného s českými sídlišti, čím se naopak vymyká a kde ve světě můžeme najít paralely k její sevřené podobě a ojedinělému množství výtvarných děl ve veřejném prostoru. 

sraz: na terase bloku A s výhledem do Kazašské ulice.

29.07. | 10:00 Storytelling představení pro děti (Slow cafe, Francouzská 966/33,
Vinohrady)

Vyprávíme, co vám na očích uvidíme. Pásmo pohádek z celého světa pro menší i větší diváky. Procestujeme spolu Afriku, Japonsko, Haiti a mnoho dalších koutů světa, kde jsme posbírali ty nejzajímavější příběhy a pohádky a teď vám je povyprávíme.

 

Vypráví: Markéta Holá a Jiří Šmirk

Představení pro děti - Slow cafe Francouzská 966/33, 120 00 Vinohrady - 250 Kč/os.

SRPEN

*Změna programu vyhrazena!

05.08. | 17:30 Komentovaná prohlídka 
s Pavlem Karousem

V sobotu 5. srpna bude procházka za výtvarnými artefakty na sídlišti Vlasta ve Vršovicích, a to jak díly ze 70. a 80. let, které byly realizovaný v rámci „čtyřprocentního umění“ a novými instalacemi, které vznikli v rámci festivalu M3/ umění v prostoru na sídlišti. Sraz je v 17:30 před zavřeným kulturním dome Eden. Komentovanou prohlídku vede sochař Pavel Karous, autor projektu Vetřelci a volavky. Plánovaná doba procházky je cca 2 hod. Vstup v rámci komentované prohlídky zdarma. Objevte mezi normalizačními výtvarnými realizacemi z dílny Armádního výtvarného studia aktuální a dočasné umělecké intervence a instalace. Děti, psy
a hipstery berte s sebou.

19.08. | 18:00 Komentovaná prohlídka 
s kurátory

ZÁŘÍ

*Změna programu vyhrazena!

02.09. | 18:00 Veřejný prostor sídliště Vlasta - interaktivní procházka 
s Martinem Veselým

16.09. | 18:00
Klement Valouch - přednáška Nové Vršovice, historie, vývoj 
a současnost jedné pražské čtvrti

19.09.
M3 na Zažít město jinak

21.09. | 18:00 Závěrečná konference - M3 & Landscape  Atrium Žižkov, Čajkovského 12, Praha 3 Žižkov

22.09. | 17:00 Dernisáž festivalu 
a v 17:30 Komentovaná prohlídka
s kurátory
a následný koncert

26.09. | 10:00
Nela Keroušová [Floratorium] Kultura 
a Agrikultura - Výsadba jedlých dřevin
/2.část

 
 

UMĚLCI

(1976) Simuluje v prostředí sídliště řecký sloup, tedy architektonický prvek, který je zároveň sochou a v daném místě představuje radikálně odlišný prvek: proti jisté zanedbanosti veřejného prostoru staví ideální dokonalost, do pravoúhlého řádu vnáší historizující tvarosloví, do šedivého prostředí jasnou barvu specifického odstínu, která se nevyskytuje v běžném životě a příznačně se používá ve filmu k odstínění přirozeného pozadí. Sloup je ale také odkazem na antické fórum, tedy na veřejný prostor, který je symbolem diskuse a demokracie.

Petr Dub

01.

Instalace:

Momenty v historii, které se nikdy nestaly.

GPS: 50.06725, 14.46206

Autorské duo absolventek Ateliéru fotografie pražské UMPRUM Johana Pošová (1985) a Barbora Fastrová (1988), společně pracují od roku 2014, v roce 2018 vytvořily monumentální plastiku Had pro smíchovský park Portheimka. Na sídlišti Vlasta se rozhodly modifikovat význam sochy Akrobatka Vendelína Zdrůbeckého na mýtickou postavu kentaura, vyzývající diváky k spoluúčasti.

Barbora

Fastrová

& Johana

Pošová

02.

Instalace:

Kentauři

GPS: 50.06728, 14.46439

(1979) Žije v Drážďanech a Lipsku. Ve svých sochách reflektuje urbánní prostředí s jeho typickou estetikou, včetně jeho omšelosti a zanedbanosti. S tím korespondují jeho oblíbené materiály industriální povahy, zejména beton a kov, které kombinuje s nalezenými objekty. Beton, z něhož byla postavena i panelová sídliště, můžeme v jeho práci vnímat jako určitý symbol drolící se modernity
a jejích ideálních vizí, které se proměňují pod náporem současnosti.

Johannes

Makolies

03.

Instalace:

Sloupce

GPS: 50.06753, 14.46408

(1959) Je především performer a konceptuální umělec, který však začínal po vzoru svého Miloše Zet jako klasicky školený sochař. Od února 2020 prezentuje Zet otcovo dílo rozsáhlou výstavou v brněnském Domě umění. Na tu zde navazuje osobní vzpomínkou na dětskou fascinaci gramofonem, který jako dítě poslouchal během návštěv svého otce v ateliéru přítele Vendelína Zdrůbeckého, autora čtyř soch ve vnitroblocích sídliště Vlasta.

Martin Zet

04.

Instalace:

Gramofon

GPS: 50.06714, 14.4643

(1945) V roce 1973 po absolvování pražské Akademie odešel do Francie a usadil se v Paříži. Postupně si vyvinul formální jazyk, kterým převádí vizuální podněty z okolního světa do objektů redukovaných tvarů a jasných barev. V tomto případě reliéfy na fasádě v odstínu zelené, který byl po dlouhá léta charakteristickým znakem jeho tvorby, evokují padající listy jako nenápadný komentář k současné ekologické situaci světa.

Miloš Cvach

05.

Instalace:

Listy padající...

GPS: 50.06795, 14.46602

Vystudovaný architekt a sochař Vojtěch Rada (1991) propojuje ve svých dílech sochařství, architekturu a herní design, kdy vytváří zcela nové světy s vlastními časoprostorovými pravidly. Na pozadí dějinných vrstev sídliště Vlasta a přilehlého Edenu, sahajících jedno století nazpět, nás vtahuje do virtuálního prostředí, v němž lze procházet napříč prostorem i časem.

Vojtěch

Rada

06.

Instalace:

Mlha

GPS: 50.06807, 14.46554

Letošní festival se hlásí i k nově zaváděné podpoře umění
ve veřejném prostoru, která u nás dobře fungovala před rokem 1989. Proto do něj byla zařazena i jedna plastika z té doby, která nyní dostává šanci na „druhý život“. Známý sochař Hugo Demartini (1931-2010) získal v roce 1962 na základě soutěže zakázku na plastiku do atria chebského nádraží, která musela být letos při jeho rekonstrukci odstraněna. Její abstraktní tvary měly nejspíš vyjadřovat právě dynamiku železniční dopravy.

Hugo

Demartini

07.

Instalace:

Socha pro nádraží v Chebu

GPS: 50.06795, 14.46602

(1955) Restartoval svou výtvarnou dráhu po roce 1989, když
se nově těžištěm jeho práce stalo sochařství. Je autorem řady realizací pro veřejný prostor u nás i v zahraničí
v minimalistickém geometrickém tvarosloví, do nichž však často vkládá příběhy, zakotvené v kulturně-historickém kontextu místa. Zde revitalizoval vlajkové stožáry, kdysi ideologický nástroj, dnes však nepoužívané a zrezlé,
a rozehrál mezi nimi jásavé geometrické kompozice, vnášející do prostředí sídliště nový osvěžující prvek.

Václav Fiala

08.

Instalace:

Znamení

GPS: 50.06732, 14.46652

Absolvent berlínské UdK Philip Topolovac (1979) se ve svých projektech, v nichž propojuje architekturu, archeologii i sci-fi, zabývá nečekanými aspekty moderní historie. Již v roce 2012 v Praze představil fantaskní projekt mapující výdechy pražského metra. Jeho dlouhodobý zájem o historii skrytou pod povrchem se v jeho pražské realizaci obrací v „reverzní archeologii“, v lehce ironické poselství určené budoucím pokolením.

Philip

Topolovac

09.

Instalace:

Eden pod námi

GPS: 50.06766, 14.46701

Absolventka pražské AVU Anna Hulačová (1984) patří k nejvýraznějším autorům mladší generace a inovativně používá tradiční postupy dřevořezby skloubené se současnou post-mediální vizualitou. V roce 2016 byla finalistkou ceny Jindřicha Chalupeckého a držitelkou Divácké ceny Českých center.

Anna

Hulačová

10.

Instalace:

Godzilla

GPS: 50.06835, 14.46693

(1967) Je mezinárodně proslulý polský umělec střední generace, vystavoval například v Centre Pompidou v Paříži, v londýnském ICA či v New Museum v New Yorku. Pro festival m3 připravuje pod záštitou fotbalového klubu SK Slavia Praha alegorickou sochu, na které spolupracuje se studenty pražských výtvarných akademií a která tematizuje otázku panslovanství, ale také étos sportu a pospolitosti.

Paweł

Althamer

11.

Instalace se studenty UMPRUM a AVU:

Slavia

GPS: 50.06749, 14.47038

Nela

Keroušová

[Floratorium]

Květinová farmářka Nela Keroušová (roz.Bastlová) se v poslední dekádě zapsala do veřejného života Vršovic jak založením Otevřené zahrady Archangelská, tak i dokumentací a zvelebováním místních kulturních stop (facebook Vršovická architektura 60.-80. let). Od roku 2018 provozuje na Vysočině rodinnou květinovou farmu založenou na permakulturních zásadách. V rámci letošního festivalu připravila pro letitou výsadbu sídliště Vlasta několik osvěžujících zahradnických intervencí. 

12.A

12.B

Instalace:

Výsatba jedlých dřevin

12.A: GPS: 50.06807, 14.46554

12.B: GPS: 50.06807, 14.46554

(ve spolupráci s Galerií ProLuka)

Laureátka Ceny J. Chalupeckého 2002 Markéta Othová (1968) pracuje již od 90. let převážně s analogovou černobílou fotografií, kterou však přetváří do složitějších prostorových a významových vztahů. Její skulpturálně pojatá instalace ve formě fotografického praporu, připravená pro venkovní galerii ProLuka, je pomníkem prchavého momentu, jednoho jedinečného bodu paměti.

Markéta

Othová

13.

Instalace:

Bez názvu 2020

GPS: 50.07248, 14.44638

Akademický sochař (1923 – 1986), absolvent AVU v Praze, člen Armádního výtvarného studia v Praze, autor památníků, plastik a sousoší s dobovou tématikou především
z armádního a branného prostředí (výzdoba muzea V.I. Lenina, pomník Jana Žižky z Trocnova, muzeum Osvětim
v Polsku). Nositel ceny Víta Nejedlého a titulu Zasloužilý umělec.

Vendelín

Zdrůbecký

[Historie]

(1924 – 1993) Studoval na AVU v Praze u Vratislava Nechleby a Miloslava Holého. Od roku 1964 byl členem Armádního výtvarného studia, vytvořil řadu oficiálních monumentálních zakázek (mozaika pro Národní památník na Vítkově, mozaika v průchodu metra Karlovo náměstí). V roce 1978 se stal zasloužilým a v roce 1985 národním umělcem.

Radomír

Kolář

[Historie]

ORGANIZÁTOR

PARTNEŘI

Přidejte se k nám a sledujte nás, ať nejste pozadu!

TIRÁŽ:

 

Umělecký ředitel: Čestmír Suška

Produkce I.: Ivana Vodičková, Klára Sofie Střihavková

Produkce II.: Jarka Janíčková, Josefína Frýbová

Grafický design: Daniel Suška

Technický PR: Marek Volf

PRO MEDIA & PARTNERY:

Fotografie-2019

Fotografie-2018

Fotografie-2017

Tisková zpráva M3

Prezentace

PŘEDEŠLÉ ROČNÍKY

PRO ŠKOLY:

© 2020 Festival M3 [All rights resserved]

M3-logotyp-BW.png