Festival m³
Umění v prostoru
Art in Space

Mezi meziprostory
15. 6.—30. 9. 2022 vlaková nádraží

Realita nádražních budov, železničních tratí a jejich okolí spoluvytváří na první pohled zřetelné mantinely základu konceptu letošního ročníku Festivalu m3 – Umění v prostoru. V jejich bezprostředním sousedství okamžitě vyvstávají významové roviny – sociální, politicko-estetická, architektonická, historická, urbanistická, ekologická.

Asi se shodneme na obecném tvrzení, že prostředí nádraží charakterizuje svébytná poetika. Příznačně se tak v nedávno vydané knize Jaroslava Rudiše setkáme s kritickým přirovnáním současných nejmodernějších nádraží k „vrabčímu hnízdu“, „nemocniční pitevně“, „myší díře ze skla a oceli“, „hřbitovu“, „nákupnímu centru“, „strašlivému obchodnímu domu“, „tržnici“, „cirkusovému stanu“, a v opačném významu s romantickou vzpomínkou na nádraží jako „katedrálu dopravy“. Emocionálnímu zabarvení zvolených výrazů rozumíme a hned se nám vybaví nádraží drobná, naddimenzovaná, překladová, necitlivě zmodernizovaná, opuštěná, zarostlá, uzavřená, chátrající. Za viditelnými znaky se nacházejí ty skrytější, v rovinách poukazujících mnohdy na problematické procesy.

Chátrající ruiny nádražních budov se mohou týkat nevyřešených majetkových práv. Bezživotná úhlednost kolejišť v sobě skrývá opakovaná plošná používání jedovatých herbicidů. V okolí nádraží a kolejišť se také setkáváme s četným výskytem nekontrolovaných zón, tzv. „nové divočiny“ (Jiří Sádlo), s neurčitelnou identitou „prázdných prostorů“ (Michal Ajvaz), „vágních terénů“ (Radan Haluzík), které ale může charakterizovat výjimečně pestré zastoupení rostlinných druhů. Vztah města a investorů při plánování využití těchto svobodných/přírodních zón má často problematický charakter vzhledem k nově se vyvíjející nezastupitelné funkci „nové divočiny“ a nutnosti vytváření zelených ploch ve městě. 

Zajímavá území v okolí slepých vlakových tratí nám ukazují, jak si pomalu příroda bere svůj prostor zpět. Specifická poezie prostředí nádraží i jízdy vlakem s sebou nesou zažívání „jiného“ prostoru a času, specifických zvuků. Lineární povaha železnic prostupujících městem, chvílemi zneviditelněných tunelovým projezdem, přirozeně propojuje centrum a periferii. Poskytuje možnost ocitnout se mezi prostory a mezi časy, mezi meziprostory. V současné době probíhající modernizace nádražních budov mohou přinést i velmi tristní výsledky. Některé prázdné nádražní budovy dlouho čekají na inteligentní konverzi, na nový smysluplný život. Tématem je například i otázka, zda ekonomičnost železniční dopravy je pravda či mýtus. Aktuální je téma zakomponování železniční dopravy do struktury MHD, s možností odlehčit dopravně přetíženému centru a současně posílit spoje do izolovaných suburbií.

Časoprostor nádraží máme spojený s očekáváním dění dle předepsaného řádu. Registrujeme, jak je okolí železničních tratí kroceno – vyrůstají ploty, přesahující větve jsou okamžitě uťaty, plochy „bezpečné“ přehlednosti jsou rozšiřovány. Jako by si sám tento prostor říkal o vstup neúčelové kreativity. Umělecké intervence do různorodých prostorů železnic, nádraží a jejich okolí se v rámci letošního ročníku festivalu pokouší poukázat na invenční a smysluplnou kultivaci veřejného prostoru, rozmělňovat společenské a lokální stereotypy a iniciovat podnětné veřejné debaty na řadu výše naznačených témat.

Kurátorky Dagmar Šubrtová a Iva Mladičová

Nádraží Kladno

Matej Al-Ali
Co bylo, co bude

Nádraží Praha-Braník

Peter Cusack
Branické zvukové procházky

Nádraží Praha - Řeporyje

Eliáš Dolejší​
Bledě modré pokrytí

Masarykovo nádraží

Lloyd Dunn​
Locomotive II

Zastávka Praha - Modřany

Pavel Hošek​
Rám

Nádraží Praha - Vršovice

Petr Stibral ​
Pomník zahrádkářské kolonii Na Slatinách

Vlaková nádraží

Michaela Thelenová
Z okna pozoruji tiché plynutí řeky

Nádraží Praha - Veleslavín

Vladimír Turner
Povoz

Nádraží Praha - Libeň

Erika Velická
Nádraží jako osa světa

Nádraží Praha - Zličín

Epos 257
Albert Šturma, Martin Netočný

Iva Mladičová​

Iva Mladičová studovala na Přírodovědecké fakultě a Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V letech 2007–2011 připravila pro Národní galerii v Praze monografii a retrospektivní výstavu Jana Kotíka. Od roku 2015 je kurátorkou galerie Výklady AXA v Praze a Galerie Dům v Broumově, připravila i řadu výstav pro další galerie nebo do veřejného prostoru. Zaměřuje se především na současné sochařství. Je spoluautorkou publikací Socha 2 AVU 1990–2016, Působit, klást překážky, vyjít vstříc. Rozhovory s výtvarnými umělci na réma jako učit umění. aj. Od roku 2013 pedagogicky působí na Univerzitě Jana E. Purkyně v Ústí nad Labem a od roku 2015 externě na Akademii výtvarných umění v Praze.

Dagmar Šubrtová​

Dagmar Šubrtová žije a pracuje v Kladně. Absolvovala Ateliér sochařství Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze u Kurta Gebauera. V ateliéru pak působila do roku 2013 jako asistentka. Vedle umělecké profese se věnuje i tematickým kurátorským projektům, jako je Olga Karlíková / Slyšené krajiny, Galerie UM (2012), Jitka a Květa Válovy /Pod jedním nebem (2021). Věnovala se dramaturgii výstavního programu galerie Ústavu makromolekulární chemie Akademie věd v Praze (2001–2021). Pracovala několik let jako kurátorka Hornického skanzenu v bývalém dole Mayrau ve Vinařicích. Dlouhodobě sleduje proměny krajiny v důsledku trvající industrializace. Ústředním tématem její práce jsou průmyslem zdevastovaná „území nikoho“ a odvaly hlubinných dolů. Neomezuje se jen na reflexi, ale směřuje k sochařské interpretaci nově vznikajících míst tzv. nové divočiny, která jsou fyzickým příkladem přírodní obnovy. Například na výstavách Prach Země v Uhelném mlýně nebo v instalaci Rekultivace, Galerie ProLuka, Praha (2019), na samostatné výstavě Stella Maris v Galerii středočeského kraje (2020) a na skupinových výstavách Vanitas, DOX Praha (2021), Díra ve stázi, Pragovka Gallery (2022). Od roku 2015 se zabývá projektem Na pomezí samoty / Frontiers of solitude, který zkoumá aktuální otázky proměn krajiny a problematiku provázanosti postindustriální společnosti a přírody. Je spoluautorkou knihy Průvodce: Současná umělecká díla v krajině (s Radoslavou Schmelzovou a Radkem Mikulášem, Academia, 2014). Dlouhodobě se stará o Dům sester Válových a jejich dílo.

Program Festivalu m³

14

červen

Zahájení festivalu

Vernisáž

Dejvická nádražka

Václavkova 1,

161 00 Praha 6

Odjezd vlakem z Masarykova nádraží v 17:32 s umělci a kurátorkami do Dejvic, kde proběhne uvedení festivalu a následný hudební program:

18.00 h

14

červen

Skupina phonon~

Koncert 

Dejvická nádražka

Václavkova 1,

161 00 Praha 6

Skupina phonon~ se věnuje pořádání kvadrofonních koncertů zaměřených na přiblížení současných trendů na poli elektroakustické hudby a zvukového umění zájemcům v ústeckém regionu. Další z aktivit je pořádání dílen, jež zprostředkovávají fenomén zvuku a zvukového umění veřejnosti. Všichni členové skupiny se dlouhodobě věnují bádání a praxi spojenou s novými médii a inovativními metodami ve výtvarném umění – prostorový zvuk, interaktivní instalace, živě generovaná videoprojekce. Zakládajícími členy jsou: Polina Khatsenka (mʊdʌki), Iva Polanecká, Martin Marek, Jan Krombholz, Petr Hanžl.

https://soundcloud.com/phononcrew/

19.00 h

14

červen

Martin E. Kyšperský

Koncert 

Dejvická nádražka

Václavkova 1,

161 00 Praha 6

Martin E. Kyšperský – zpěvák a frontman kapely Květy

20.00 h

16

červen

Michaela Thelenová
Z okna pozoruji tiché plynutí řeky

Vernisáž v Galerii Město

Nádražní 594
430 01 Chomutov

Autorka vytvořila pro Galerii Město fotografické obrazy nehmotných krajin doplněné osobními větami připomínajícími důvěrně známé situace. Čekání, postávání a necílené popocházení v nádražních halách nám v představách spouští děje reálných příběhů. Nádraží Chomutov–město se stává výchozím bodem a zároveň spojnicí s tištěnými pohlednicemi, sekundárními matricemi pro sdílené příběhy, dostupné na několika nádražích k volnému rozebrání kolemjdoucími. https://gmesto.eu/

18.00 h

18

červen

Procházka s Pavlem Karousem

Komentovaná prohlídka

Masarykovo nádraží Praha

Vetřelci a volavky na m3 – komentovaná prohlídka uměleckých děl vzniklých v rámci Festivalu m3. Sraz je ve 14:00 před Masarykovým nádražím, výsledky letošního ročníku jsou totiž rozmístěné v různých pražských nádražních budovách. Plánovaná doba procházky je cca 3,5 hod. Vstup v rámci komentované prohlídky zdarma. Psy, děti a hipstery s sebou.

14.00 h

21

červen

Mezinárodní seminář o aktivitách ve veřejném prostoru

Seminář

Nákladové nádraží Žižkov

Krajina – Město – Veřejný prostor
Landscape festival / Dan Merta
Festival International de Jardins Amiens/ Gilbert Fillinger
European Prize for Urban Public Space/ David Bravo
Festival Concentrico/ Javier Peňa
Festival m3 / Umění v prostoru  / Čestmír Suška

18.00 h

21

červen

Workshop Studia Bubec

Výtvarná dílna STOPA

Praha - Řeporyje

Výtvarná dílna STOPA (kresba a psaní s křídovými barvami), od 3 let až po dospělé.

Každý den se stáváme součástí veřejného prostoru bez uvědomění našeho zapojení do jeho chodu. Proplouváme těmito místy s hlavou plnou vlastních myšlenek. Kolik bytostí takto projde například přes železniční přechod, nebo je součástí veřejného prostoru pouze tak, že čeká na zpožděný vlak, nebo se jen prochází po perónu? Staňte se součástí experimentální dílny STOPA, kde na tyto otázky budeme hledat odpovědi a kreativním způsobem sdílet s ostatními své zážitky, dojmy a poznatky.

Vzájemně se inspirujte, čtěte a pozorujte úkazy a zkoumejte stopy zanechané předchozími obyvateli/cestujícími/návštěvníky…

rezervace na emailu: josefina@bubec.cz

15.00-18.00 h

23

červen

Jiří Krejčík
Kdyby ti tak panbů nádražku zachoval

Přednáška pro děti i dospělé

Společenský sál
Masarykovo nádraží
Havlíčkova 1014/2

Nádražní restaurace, hospody a bufety jsou specifický poddruh českého pohostinství, jehož ducha dotváří mimo jiné nepředvídatelná fluktuace hostů. Dopolední setkání školního výletu a party koloťuků nad párkem v rohlíku, spořádaná rodinka na obědě u jednoho stolu s profesionálními vágusáky, to vše se může v nádražce stát. Tradiční nádražka je na rozdíl od restaurací a náleven v městské zástavbě prostor navýsost demokratický, kde se nebere ohled na národnost, věk, vzdělání nebo výplatní pásku – když nám ujede vlak, sejdeme se v ní všichni. Autoři blogu vagus.cz na základě dlouholetého recenzování představí současnou situaci českých nádražek čelících drahému pivu, nenasytným pařátům developerů i lidí bez smyslu pro kouřem nasáklou romantiku.

18.00 h

3

červenEC

Workshop Studia Bubec

Okamžik v pohybu

Nádraží Veleslavín

Pojeďte si udělat výlet z Veleslavína do Kladna a zpět. Sejdeme se na nádraží Veleslavín. Společně zastavíme čas v našich kresbách. Prozkoumáme limity prostoru a času. Během našeho putování vznikne kresebný záznam okamžiku. Na nádraží v Kladně vytvoříme pohlednici zachycující atmosféru každodenní všednosti na nádraží a naše osobní prožitky.

Odhadovaná délka: 90 minut, včetně cesty

rezervace na emailu: josefina@bubec.cz

13.00-15.00 h

8

červenEC

Festival Trať

Nádraží Zbiroh
338 08 Kařez

0.00 h

9

červenEC

Ivana Vodičková Produkce umění ve veřejném prostoru

Přednáška

Nádraží Zbiroh
338 08 Kařez

Přednáška Ivany Vodičkové se zaměří především na vývoj Festivalu m3 – Umění v prostoru a jeho zásahy a intervence v rámci jednotlivých ročníků od jeho vzniku v roce 2017, přiblíží také proces produkční práce v intencích legislativních předpisů, ale i nepsaných pravidel veřejného prostoru tak, jak jsou chápána v českém prostředí. V neposlední řadě představí poslední ročník festivalu s podtitulem Mezi Meziprostory, který je zaměřen na pražská a středočeská nádraží a vágní terén kolem nich.

web: festivaltrat.cz

14.00 h

10

červenec

Festival Trať

Nádraží Zbiroh
338 08 Kařez

0.00 h

16

červenec

Jak se to tady jmenuje? -20 %

Nádraží Praha - Zličín a přilehlé okolí

16.7. až 17.7. Přespíme v pohraničním pásmu a definujeme jej. U jejich! Ve vlastním spacáku, pod širým nebem nebo ve stanu v dočasné výzkumné stanici. Průvodci nám budou Epos 257, Albert Šturma a Martin Netočný.

rezervace na emailu: josefina@bubec.cz

od 14.00 h

30

červenEC

Společná jízda vlakem do Galerie

Sraz na Hlavním nádraží Praha před hlavními pokladnami

Příjezd v 15:43 a dále 500 m pěšky do Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, kde se bude konat komentovaná prohlídka výstav Folklore is not dead a výstavy Viktora Kopasze – Destinace fragmentů, web: https://galerieroudnice.cz/

Při cestě zpět vlakem se zastavíme v Libčicích nad Vltavou v areálu bývalé šroubárny, v galerii Uhelný mlýn. Autorem konverze průmyslové stavby je architekt Patrik Hoffman, který za ni obdržel v roce 2016 Českou cenu za architekturu. Prohlídka aktuální výstavy Dan Zollmann – Minjan, fotografie z prostředí současných chasidských Antverp, web: http://www.uhelnymlyn.cz/

Rezervace na emailu: josefina@bubec.cz

14.30 h

27

srpen

Procházka s Pavlem Karousem

Procházka 

Masarykovo nádraží

Vetřelci a volavky na m3 – komentovaná prohlídka uměleckých děl vzniklých v rámci festivalu m3. Sraz je ve 14:00 před Masarykovým nádražím, výsledky letošního ročníku jsou totiž rozmístěné v různých pražských nádražních budovách. Plánovaná doba procházky je cca 3,5 hod. Vstup v rámci komentované prohlídky zdarma. Psy, děti a hipstery s sebou.

14.30 h

28

srpen

Workshop Studia Bubec

Okamžik v pohybu

Nádraží Veleslavín

Pojeďte si udělat výlet z Veleslavína do Kladna a zpět. Sejdeme se na nádraží Veleslavín. Společně zastavíme čas v našich kresbách. Prozkoumáme limity prostoru a času. Během našeho putování vznikne kresebný záznam okamžiku. Na nádraží v Kladně vytvoříme pohlednici zachycující atmosféru každodenní všednosti na nádraží i naše osobní prožitky.

Rezervace na emailu: josefina@bubec.cz

13.00-15.00 h

12

Září

Workshop Studia Bubec

Světla na cestě

Praha Řeporyje

WS pro děti i dospělé v duchu happeningu s minimem prostředků. Nebude třeba žádného materiálu, abyste vytvořili světelné obrazce. Inspirací nám budou barevná signalizační světla semaforů, kterým dáme zcela nový umělecký, význam. Světelná instalace s možností ji libovolně pozměňovat v originální obrazce na projekční ploše bude pro veřejnost zpřístupněna formou tvůrčí dílny.

Dílna bude volně přístupná v čase 11-13 hod

Rezervace pro školní skupiny, zájmové skupiny i jednotlivce nutná předem na adrese kristyna.studiobubec@gmail.com

11.00-13.00 h

14

září

Procházka po Slatinách

Mizejicí zahrádkářské osady

Sraz u sochy Petra Stibrala,
park Jiřiny Haukové a Jindřicha Chalupeckého před nádražím Vršovice

Zahrádkářské osady existují v Praze od konce 19. století a dodnes zajišťují větší podíl zeleně ve velkoměstě. Přesto v posledních desetiletích mizejí. Debaty se zúčastní Petr Gibas ze Sociologického ústavu AV ČR, zástupci Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy a další.

Součástí doprovodného programu k instalaci Petra Stibrala je podcast komponovaný z nahrávek ruchů a rozhovorů s obyvateli nouzové kolonie Slatiny, kterou sestavil Miloš Vojtěchovský: 

Na webu festivalu je série dokumentárních fotografií ze Slatin fotografa Petra Zewliak Vrabce.

 

17.00 h

?

září

Ajznbon

Praha - Těšnov

Sonická reminiscence pro bývalé Denisovo nádraží, Park Těšnov, Praha 8.

Budova zmizelého nádraží Praha – Těšnov patřila k trojici centrálních železničních uzlů v Praze. Sloužila nepřetržitě od roku 1875 až do roku 1972. Historici architektury ji pokládají za jednu z nejhodnotnějších nádražních budov ve střední Evropě. Dne 16. března 1985 byla kvůli havarijnímu stavu a vedlejší magistrále zchátralá stavba odstřelena. Série zvukových intervencí v místě historické budovy je připomínkou mizejícího světa drážních terénů a kultury ajznbonu obecně v současném světě.

Program připravil kolektiv autorů portálu https://sonicity.cz/

15.00-18.00 h

17

Září

Workshop Studia Bubec

Výtvarná dílna STOPA

Praha Řeporyje

Workshop Studia Bubec, Výtvarná dílna STOPA (kresba a psaní křídovými barvami), od 3 let až po dospělé

Každý den se stáváme součástí veřejného prostoru bez uvědomění našeho zapojení do jeho chodu. Proplouváme těmito místy s hlavou plnou vlastních myšlenek. Kolik bytostí takto projde například přes železniční přechod, nebo je součástí veřejného prostoru pouze tak, že čeká na zpožděný vlak, nebo se jen prochází po perónu? Staňte se součástí experimentální dílny STOPA, kde na tyto otázky budeme hledat odpovědi a kreativním způsobem sdílet s ostatními své zážitky, dojmy a poznatky.

Vzájemně se inspirujte, čtěte a pozorujte úkazy a zkoumejte stopy zanechané předchozími obyvateli/cestujícími/návštěvníky…

rezervace na emailu: josefina@bubec.cz

15.00-18.00 h

17

Září

Hudební performance reagující na světelné obrazce “Světla na cestě”

Studio Bubec
Praha Řeporyje

WS pro děti i dospělé v duchu happeningu s minimem prostředků. Nebude třeba žádného materiálu, abyste vytvořili světelné obrazce. Inspirací nám budou barevná signalizační světla semaforů, kterým dáme zcela nový umělecký, význam. Světelná instalace s možností ji libovolně pozměňovat v originální obrazce na projekční ploše bude pro veřejnost zpřístupněna formou tvůrčí dílny s hudebním doprovodem, který bude reagovat na vše světelné experimenty s pohybem světla.

20.00 h

17

září

Kurátorská projížďka - část I.

Prohlídka uměleckých děl Festivalu m3

Sraz na nádraží Praha-Libeň

První část:
Sraz na nádraží Praha-Libeň před nádražní budovou ve
14 hodin, prohlídka instalace Nádraží jako osa světa od Eriky Velické, odjezd vlakem přes Hlavní nádraží do nádraží Praha-Vršovice, kde je umístěn v parku před budovou objekt Petra Stibrala Pomník zahrádkářské kolonii Na Slatinách. Malé občerstvení a setkání s autorem.

Rezervace na emailu: josefina@bubec.cz

14.00-17.25 h

17

září

Kurátorská projížďka - část II.

Prohlídka uměleckých děl Festivalu m3

Sraz na Masarykově nádraží

Druhá část:
Sraz na Masarykově nádraží v Praze u odjezdových tabulí v 17:25 – prohlídka instalace Locomotive II Lloyda Dunna, dále pojedeme vlakem přes nádraží Veleslavín, kde si prohlédneme instalaci Vladimíra Turnera s názvem Udržitelná mobilita. Vypravíme se vlakem do Kladna shlédnout instalaci Co bylo, co bude od Matěje Al – Ali. Občerstvení v kladenské “nádražce” a zpět vlakem do Prahy.

Vzhledem k rozsáhlosti tras a míst doporučujeme osobní návštěvu instalace Eliáše Dolejšího s názvem Bledě modré pokrytí na nádraží Praha–Řeporyje spojit s návštěvou Studia Bubec a Zahrady Bubec. Stejně tak doporučujeme osobní prohlídku vizualizace díla Pavla Hoška Rám spojit s návštěvou stanice Praha Modřany a cestou si vzít pohlednice od Michaely Thelenové, které jsou dostupné na zmíněných vlakových nádražích. Zvukovou prohlídku autora Petera Cusacka v okolí nádraží Braník je sice možné shlédnout na webu Festivalu m3, doporučujeme však osobní návštěvu. Je to pozoruhodné místo. O záznamech výzkumu Epose 257, Alberta Šturmy a Martina Netočného v okolí nádraží Praha-Zličín se dozvíme v následující diskuzi o Urbánní divočině
21. 9. 2022.

Rezervace na emailu: josefina@bubec.cz

17.25-19.00 h

21

září

Jak se to tam bude jmenovat? -35 %

KC Průhon
Socháňova 1220/27
163 00 Praha 6 - Řepy

Program večera:

Osvěta Vágního terénu – Radan Hazulík a kol.

Komise pro Výzkum Zličína – KVZ.

Detaily programu budou na webu festivalu, na domovních nástěnkách, v poštovních schránkách, či zastávkách MHD. Nejen obyvatelé Řep a Zličína vítáni!

Rezervace na emailu: josefina@bubec.cz

18.00 h

26

Září

Závěrečná diskuze m3 festivalu

Společenský sál

Masarykovo nádraží
Havlíčkova 1014/2

Debata o možnosti využití nádražních budov, urbanistického rozvoje v okolí nádraží a budoucnosti vlakové dopravy, proběhne společně s Landscape festivalem a pozvanými odborníky.

Debaty se zúčastní Petr Zeman – předseda Výboru pro územní rozvoj, územní plán a památkovou péči na Magistrátu hlavního města Prahy a zároveň zakladatel portálu na záchranu chátrajících budov Prázdné domy. Dále se debaty zúčastní Dan Merta, historik umění, kurátor a ředitel Galerie Jaroslava Fragnera, zástupce kulturního centra Stanica Žilina – Záriečie Marek Adamov, Kurátorky Festivalu m3 Iva Mladičová a Dagmar Šubrtová, Michal Lehečka za Laboratoř udržitelného urbanismu (AutoMat) a další hosté.

18.00 h

27

září

Moving Station

Koperníkova 56,
301 00 Plzeň 3 - Jižní Předměstí

Projekce filmu Vladimíra Turnera: Modern Times s následnou debatou o fenoménu železnic s literárním komparatistou a redaktorem A2 Michalem Špínou. 

Modern Times: Aktualizace Chaplinovy Moderní doby vyzdvihuje absurdní rozměr technologického pokroku. Lidstvo se díky němu nevyvíjí, ale naopak zakrňuje. Tuto skutečnost dokládají hoverboardy, jež nás zbavují nutnosti chodit, a my se díky protetickému podvozku stáváme částečně stroji. Identický interpretační klíč o sériovosti a monotónnosti moderního světa nabízí letecké pohledy sídliště identických domků na klíč. Strojově strukturovaná realita z nás dělá otroky. „Moderní doba se od doby Charlieho Chaplina výrazně změnila. Chaplin by byl dnes se svým citlivým uvažováním nad světem pravděpodobně závislý na Xanaxu.“

18.00 h

Přidej se k nám

*zvuková pozvánka pro neslyšící

Tělovýchovná 748

155 00 Praha 5 - Řeporyje

+420 731 863 736

Po - Pá 9 - 18

info@bubec.cz

Po - Pá 9 - 18

Pořádá:

ve spolupráci s:

festival je financován z programu:

partneři:

Realizační tým

Umělecký ředitel:
Čestmír Suška

Kurátorky:
Dagmar Šubrtová a Iva Mladičová

Manažerka produkce:
Ivana Vodičková

PR:
Klára Sofie Střihavková

Produkce:
Dan Toman, Josefína Frýbová,
Jarka Janíčková

Technický manažer:
Martin Pertl

Grafický design:
Jáchym Moravec a David Babka

Web:
Simona Sušková

Poděkování:
Miroslav Bílek, Blanka Němcová, Vojtěch Pollák, Richard Janeček, Matěj Remeš, Rebeka Široká, Matyáš Kořínek, Vladislav Tesárek – Kladenský pivovar

Záštita

Záštitu nad Festivalem m3 laskavě přijali:

Mgr. Milan Volf
primátor města Kladna

Doc. Ing. arch. Petr Hlaváček
náměstek hl. města Prahy

MgA. Hana Třeštíková
radní hl. města Prahy

Česká komora Architektů

MgA. David Kašpar
místostarosta MČ P10

Mgr. Ondřej Kolář
starosta MČ P6

Pro školy

Předešlé ročníky