Zahájení 20. 6. 2024

14:00 sraz u metra Rajská zahrada a společný přesun k realizaci E. Fialové a M. Smutné (cca 15 minut)

14:30-15:30 Martina Smutná a Eliška Fialová: otevření murálu (lokace: Mateřská škola Praha 9 - Lehovec, Chvaletická 917/1)

15:30-16:00 společný přesun na Piknik MAK! (cca 20 minut)

16:00-18:00 MAK!: piknik a vyprávění Vojtěcha Havlovce (lokace: Rybník Aloisov v Central Parku Černý Most, Anderleho 837/14)

17:00-18:00 Anna Ročňová a Jan Boháč: intervence (lokace: Rybník Aloisov v Central Parku Černý Most, Anderleho 837/14)

18:00-18:30 společný přesun na koncert Synth Library a dětského kolektivu (cca 20 minut)

15:00-18:00 Synth Library workshop (lokace: Plechárna, komunitní centrum, Bryksova 1002/20, 198 00 Praha 14-Černý Most)

18:30-19:30 Synth Library a dětský kolektiv - Koncert (lokace:Plechárna, komunitní centrum, Bryksova 1002/20, 198 00 Praha 14-Černý Most)

paralelně začne provoz projektu Prádelna (Bikepark Jahodnice, mezi ulicemi Nedokončená a Manželů Dostálových, Praha 14-Kyje)

Změny v programu jsou vyhrazeny.

NEVIDITELNÉ MĚSTO

festival událostí ve veřejném prostoru

Festival Neviditelné město vytváří viditelný prostor pro ty, se kterými se běžně nepočítá, nebo zůstávají neviditelnými a nevyslyšenými – umělci a umělkyně, lidé s psychickými či zdravotními problémy, bez práce, bez domova, lidé v neproduktivním věku – děti, mládež a senioři, minority genderové a národnostní, necharismatická zvířata, ”škůdci”, “plevel”, a další neprivilegovaní obyvatelé měst. Neviditelné město nemá být o nich, ale s nimi. Chce odvážně, vážně i divoce utvářet prostor pro všechny.

Pro letošní festival byla vybrána lokalita čtvrti Rajská zahrada v Praze. Motivací byl samotný název, ale především sociální, urbanistická a krajinná skladba této městské části s pozůstatkem vesnického jádra, panelovou zástavbou, plánovanou příměstskou přírodou i divočinou, situovaná na okraji metropole s novodobými developerskými vizemi a přísliby.

V loňském roce jste se mohli*y společně s námi zapojit do jednodenní akce Chodit spolu rajským městem, úvodní živé události, která zkoumala možnosti jak propojit místní obyvatelstvo, umělce, umělkyně a návštěvnictvo odjinud v hledání neviditelných aspektů města.

Program

ANNA ROČŇOVÁ A JAN BOHÁČ

20. 6. 2024

Anna Ročňová a Jan Boháč vytvoří pro rybník v Central Parku instalaci na vodě. Plovoucí objekt bude připomínat loď, jejíž trup bude pohlcen přírodními materiály, které si berou zpět umělý výtvor. Tento poetický slepenec bude určen nejen pohledu lidí, ale také smyslům mimo-lidských tvorů. Součástí vernisáže bude plavba na loďkách k vystavenému objektu na vodě doprovázená autorským vyprávěním o této plavbě.

Anna Ročňová se ve své práci dlouhodobě zajímá o střet přírodních materiálů s průmyslovými produkty a také o procesy jejich prorůstání do emocionálně nabitých uměleckých objektů, které jsou více kritické než romantické a které jsou jakousi „rozšířenou přírodou“. Instaluje je nejen v galeriích, ale také v různých venkovních prostředích.

​​Jan Boháč pracuje často v rozšířeném poli sochařství a využívá metody kolektivního rozvíjení příběhů a spekulativních scénářů. Zajímají ho témata kognitivních schopností a duševního zdraví člověka a lidské společnosti a vstup do posthumánního stadia civilizace; role fantasy při konstrukci katarze v době klimatické změny, nehoda jako událost, krajní psychické stavy, pomoc, moc, bezmoc, naslouchání a aktivizace.

ELIŠKA FIALOVÁ A MARTINA SMUTNÁ
RAJSKÁ ZAHRADA SOUKROMÁ I SPOLEČNÁ
nástěnná malba

20. 6. 2024

Představme si město jako naši společnou rajskou zahradu.

Z našich sdílených přání je vytvořena malba, která propojuje výtvarné styly a myšlenkové přístupy malířek Elišky Fialové a Martiny Drozd Smutné, které na Rajské zahradě vytvoří nástěnnou malbuve veřejném prostoru.

Malba by měla vyrůstat také z představ místních obyvatel a je součástí záměru je zapojit do procesu jejího vznikání.

Místo instalace nástěnné malby bude avizováno v nejbližší době.

Eliška Fialová maluje především velkoformátové olejomalby. Ve svých pracích se opakovaně obrací k náhledům do různých historických epoch a jejich formám uměleckého vyjádření a staví je vedle sebe s reflexemi současných společenských jevů. Její obrazový jazyk si vypůjčuje figurativní i abstraktní prvky a sebezpytně přemýšlí nad rolí rozličných znaků a obrazů v našich životech.

Martina Drozd Smutná je umělkyně pracující převážně s médiem malby. Svou uměleckou práci chápe jako jazyk, kterým hovoří o intimních a osobních prožitcích, které však nevytrhává z jejich společenských rámců a snaží se o jejich prolínání s teoretickými přístupy.

SYNTH LIBRARY
SLOKY MEZI PANELÁKY / POJÍZDNÉ HUDEBNÍ NAHRÁVACÍ STUDIO

ČERVEN / ZÁŘÍ

zvuková dílna pro děti i dospělé

Zajímá tě hudba a tanec? Přijď si s námi vyzkoušet nové hudební nástroje, zpívat a rapovat. Společně můžeme zkusit složit hudbu, beaty a melodie, nebo napsat text a potom ho nahrát. A co kdybychom nahráli celou písničku?

Přijďte do pojízdného nahrávacího studia Knihovny syntezátorů, které se na červen a září zabydlí v Plechárně. Budete mít příležitost seznámit se s novými nástroji, zpívat a rapovat na mikrofon a rovnou také něco nahrát. Vůbec nevadí, že na žádný nástroj zatím nehraješ, s námi můžeš začít a zapojit se třeba i jen do psaní textu, zkusíme si slovní hry a každý může přispět slovní hříčkou, příběhem nebo svými dojmy a pocity ze čtvrti, ve které žije.

Vstup zdarma.

Synth Library Prague je knihovna hudebních nástrojů a hudebních technologií. Je to prostor pro sdílení, tvorbu, diskuzi a experimenty v oblasti zvuku a elektronické hudby. Trigger je hudebně vzdělávací projekt Synth Library v Praze a Portlandu, organizovaný hudebnicemi nejen pro hudebnice. Tímto projektem otevírají organizátorky téma rovnosti diverzity a reprezentace v oblasti hudby a zvukového umění obecně a zamýšlí se nad systémy kontroly nejen v oblasti hudebních technologií.

KOLEKTIV PRÁDELNA
POJÍZDNÁ PRÁDELNA

ČERVEN / ZÁŘÍ

Pojízdná Prádelna je pohyblivý umělecký ateliér s vybavením pro praní a sušení oblečení.

Kolektiv Prádelna přináší na festival M3 kombinaci uměleckého projevu a praktické pomoci pro vybranou komunitu. S ohledem na konkrétní životní zkušenosti většiny členek kolektivu je daný projekt založený na empatii k lidem v sociální nouzi, kteří čelí nepříznivým extrémním hygienickým podmínkám. Proto kolektiv vytvořil Pojízdnou Prádelnu, která poskytuje zázemí pro možnost vyprat a usušit oblečení všem, kteří nemají běžný a pohodlný přístup k hygienickým zařízením. Kolektiv Prádelna věří, že jejich pojízdná prádelna není pouze a jenom o praní prádla. Poskytuje především prostor pro setkávání, povídání si a společné aktivity, které lidi spojují napomáhají širšímu porozumění.

Kolektiv Prádelna je umělecký kolektiv žen v sociální tísni, iniciovaný umělkyní Magdalenou Kwiatkowskou. Práce kolektivu se inspiruje feminismem a představou umění jako demokratického prostoru, kde se mohou vyjadřovat všichni a kde dochází k rovnocennému uskupení zkušeností, které ve společnosti jinak zůstávají od sebe izolované a odlišně viditelné/slyšitelné. Členky kolektivu se věnují psaní, kreslení či točení filmů a společně problematizují stereotypní zobrazování lidí v sociální nouzi.

MAK!
CK RÁJ

ČERVEN / ZÁŘÍ

Poznávací vycházky po sídlišti ve formátu cestovní kanceláře.

Vydejte se s cestovní kanceláří RÁJ na poznávací zájezdy do Rajské zahrady a nejbližšího okolí. Poznejte své okolí za doprovodu odborných průvodců. Poznejte ho tak, jak ho ještě neznáte. A nebo spíše znáte, ale nepřikládáte tomu význam...

Můžete se těšit na problematiku města očima zvířat, dětí, rostlin, seniorů, vody, matek a otců, stromů a hub... to vše skrze témata urbanismu, sídliště, městské zeleně, umění ve veřejném prostoru, technologické infrastruktury, lokální historie, sociální geografie.

Procházky začínají u vstupu do metra Rajská zahrada. Vstup zdarma.

MAK! je architektonické studio zaměřující se na práci ve veřejném prostoru s ekologickými, sociálními a kulturními fenomény. MAK! působí od roku 2013, kdy byl založen architektkou Kateřinou Vídenovou a architektem Adamem Wlazelem.

TEREZA SILON A LEA KIEFER
SMYSLOVÝ KOLEKTIVNÍ ZTĚLESNĚNÝ HERBALISMUS A VOKÁLNÍ EKOLOGICKÉ ZAŘÍKÁVÁNÍ

ZÁŘÍ

Tereza Silon je performer, umělkyně, facilitátorka, bodyworker a feministka, která se dlouhodobě zabývá hojením (v) ekologií(ch), čerpá ze ztělesněného výzkumu, klinického, experimentálního a folklorního herbalismu, svobody poetických licencí, (kritických) spekulativních budoucností a z oddanosti a rezistence. Směřuje k intersekcionální holistické praxi. Sleduje diskriminativní aparáty v (uměleckém) světě a spolu s dalšími terapeutickými modalitami také základy klinické naturopatie.

Festival m³ Neviditelné město kurátoruje

Institut úzkosti je platforma, která se skrze participativní umělecké a společenskokritické formáty zabývá tématem úzkosti ve společnosti a hledáním jejích systémových příčin.

Celé trvání Festivalu m3 - Umění v prostoru od jeho založení zaštiťuje Umělecké studio Bubec.

Záštitu nad letošním 7. ročníkem Festivalu m3 - Umění v prostoru převzal radní Prahy 14 Josef Kutmon.

Kontakt

Tělovýchovná 748
155 00 Praha 5 - Řeporyje

info@bubec.cz
+420 777 201 941